OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

AK shop. zodpovídá za ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů, které nám svěřujete v případě nákupu našich produktů nebo návštěvy na e-shopu http://www.akshop.cz/.

AK shop chrání Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Respektujeme Vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máte práva a mnoho dalšího.

Přečtěte si také Zásady souborů cookies.

 

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

AK shop
Alena Kozlovská
Dolní Černá Studnice 111
468 21 Pěnčín (okres Jablonec nad Nisou)

ŽL u MěÚ Železný Brod, ev.č. 350402-6805-01

IČO: 62225987
DIČ: CZ7360132549

Telefon: 728 935 359
E-mail: akshop@akshop.cz

(dále označován jako „Správce“ nebo „AK shop“)

Vaše osobní údaje AK shop zpracovává jako Správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele.

 

Kontaktní údaje

Pro více informací ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktuje na emailu: alena.kozlovska@akshop.cz.

 

 1. Prohlášení

Toto prohlášení popisuje způsob našeho zacházení s Vašimi osobními údaji. Dále jsou zde uvedeny možnosti týkající se shromažďování, používání, aktualizace a oprav Vašich osobních údajů a přístupu k nim.

Prohlašujeme, že jako Správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré povinnosti vyplývající z platné legislativou, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Před zahájením zpracování osobních údajů plníme informační povinnost dle článku 13 GDPR.

 

 1. Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme Vaši kontrolu nad Vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv Vás požádáme o informace, potřebujeme je, o víc nežádáme. Pro ověření Vašeho e-mailu využíváme funkci double opt-in.

 

3.1 Kategorie zpracovávaných osobních údajů a účel tohoto zpracování

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například když si něco objednáte, obrátíte se na nás nebo poskytnete hodnocení nákupu nebo zboží. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, u zasílání newsletteru, poradny, diskuze, recenze a další, v rozsahu tam uvedeném.

 

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

Vytvoření a správa Vašeho osobního účtu (registrace)

Plnění smlouvy a poskytování zboží a služeb (Zpracování Vaší objednávky, doručení zboží, vyřízení vrácení zboží nebo jeho reklamace)

Vaše osobní údaje pracováváme v rozsahu, ve kterém jsme je získali na základě Vaší objednávky. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji z naší strany plnit.

Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je tedy plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační)

Jste-li zákazníky Správce, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) jsou pro nás také nezbytné k naplnění zákonných požadavků pro vystavování a evidenci daňových dokladů (podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zasílání aktuální informací o stavu vaší objednávky prostřednictvím sms zpráv

Kontaktování Vás v případě problémů s doručením Vašeho objednaného zboží

Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách

Zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách, pokud jste o jeho zasílání požádali (newsletter)

Spravovat váš účet a kontrolovat vaši platební morálku

Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží

Zasílat vám dotazníky spokojenosti s cílem dát vám možnost ovlivnit naši nabídku a služby

Testovat a zlepšovat naše systémy, prostřednictvím kterých poskytujeme své služby

Zabránit zneužití našich služeb

 

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

u nákupu s registrací i bez registrace na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta počne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední objednávku,

u hodnocení nákupu nebo zboží po dobu tří let,

u zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, diskuze, hlídacího psa, kontaktního formuláře, poradny, dotazu na produkt apod. na dobu jednoho roku,

nebo po zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

 

Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

 

 1. Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy na Vaše zařízení nezbytné umístit malé datové soubory, které se označují jako cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí a neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nejsou používány pro zjištění totožnosti uživatelů internetových stránek.

 

Při procházení našich internetových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení internetových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 

 

Internetové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Používáním stránek správce vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

 

Google Analytics

Naše internetové stránky rovněž využívají službu Google Analytics. Google Analytics, je webová analytická služba, kterou poskytuje společnost Google Inc. Tato služba používá "cookies" (v případě Google Analytics se jedná o cookies třetích stran) textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu používání webových stránek, pamatují si například nastavení jednotlivých uživatelů. Informace vytvářené cookies o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a Správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

 

Zablokovat ukládání cookies můžete úpravou nastavení ve Vašem prohlížeči. Pokud to však uděláte nebudete pravděpodobně moci v plném rozsahu používat všechny funkce našich internetových stránek. Služba Google Analytics je prováděna v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde.

 

 1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

AK shop chrání Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a přijal veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, která zamezují jejich zneužití, poškození nebo zničení.

 

Aby byly platby kartou u nás co nejbezpečnější, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace prochází přes zabezpečené připojení a že Vaše údaje o platební kartě nemohou externí strany přečíst. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá přímo u vaší banky ověřit, že karta je platná pro nákupy. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s Vámi.

 

 1. Předávání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

 

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Dopravci, například:

Česká pošta
DPH
Zásilkovna

Dále:
Google - Google Analytics

Shopion s.r.o., IČ: 06919324., DIČ: CZ06919324. Wellnerova 1322/3c, Olomouc, 77900. Spisovná značka C 73784 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě vždy vybíráme firmy v souladu v GDPR.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

 

 1. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 

právo na informace

Toto právo je naplněno již tímto dokumentem se zásadami zpracování osobních údajů,

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

Můžete nás vyzvat a my doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V oprávněných případech jsme vázáni zákonnou povinností. Musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: alena.kozlovska@akshop.cz.

 

 1. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme v případě, že jste dobrovolně souhlasili z jejich zasíláním. Odběr newsletteru můžete kdykoli ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.

 

 1. Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás na to upozorníme.

 

AK shop se může rozhodnout tyto zásady Ochrany osobních údajů změnit nebo aktualizovat. Vždy budete mít nejnovější verzi zásad k dispozici na našich internetových stránkách. Tato verze je účinná od 1. 1. 2022.

 

 

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
 • Konfigurační cookies
Zobrazit cookies
Název cookie Typ cookie Doba platnosti Účel
PHPSESSID Nezbytné cookies Po dobu návštěvy Cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu.
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Ads